La petrificación de la riqueza (siglos XI-XIII): panorama para un proyecto europeo.

Ana Rodriguez

Dimecres 3 d´abril 2019
Sala de Juntes. Departament d´Historia Medieval i Ciéncies i Técniques historiogràfiques
Universitat de Valencia

  • Post category:EVENTS